נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.

זכויות בגין פוסט טראומה לאחר שירות צבאי

לוחם עם נשק

מהי פוסט טראומה?

פוסט טראומה הוא המונח השגור לתופעה המכונה בעגה המקצועית הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD), או הפרעה בתר-חבלתית. מדובר בהפרעה נפשית שמתפתחת בעקבות חשיפה לאירוע מסכן חיים, בין אם חייו של הנפגע עצמו עמדו בסכנה ובין אם היה עד לאירוע בו נשקפה סכנה לחייהם של אחרים.

מרבית האנשים אשר ייחשפו לאירוע טראומטי יחלימו באופן ספונטני ולא יסבול מתסמיני פוסט טראומה ארוכי טווח, אולם אצל אלו אשר תתפתח ההפרעה תורגש השפעה ניכרת על תפקוד הנפגע בכל תחומי החיים.

מנעד התסמינים של הפרעה פוסט טראומטית הוא רחב ומשתנה ממקרה למקרה. התסמינים מופיעים לעתים מיד לאחר האירוע הטראומטי, אך אצל חלק מהאנשים הם מופיעים רק לאחר חודשים רבים מקרות האירוע.

המאפיינים של הפרעת דחק פוסט טראומטית נחלקים לשלוש קטגוריות מרכזיות:

 1. חודרנות – האירוע נחווה מחדש במוחו ובגופו של הנפגע על ידי הופעת זכרונות חוזרים, חלומות חוזרים או פלאשבקים. כמו כן, חשיפה לסימן המזכיר את האירוע במוחו של הנפגע עשויה לעורר אצלו חוויה מחודשת של האירוע.
 2. הימנעות – נסיון להימנע ממחשבות, פעילויות, אנשים או מקומות המעוררים את הטראומה.
 3. עוררות יתר – תסמינים התנהגותיים שונים בעלי השפעה שלילית על מצבו הנפשי של הנפגע ויחסי האנוש שלו, כמו למשל: הרס עצמי, קשיי הירדמות, קשיי ריכוז, רגזנות, התנהגות תוקפנית, דריכות מתמדת, נטייה לנטילת סיכונים, האשמה עצמית, תחושת ניכור לסביבה, תפיסה מעוותת של האירוע הטראומטי והגורמים לו וכן הלאה.

תביעות נפגעי פוסט טראומה

במציאות הבטחונית במדינת ישראל, אין זה מפתיע כי אזרחים רבים מפתחים פוסט טראומה בשל חשיפה לפיגועי תופת, לירי טילים, לאזעקות, אירועי טרור יחידני ועוד. גם בקרב חיילים נפוצה התופעה, המכונה לעתים הלם קרב, ולמעשה כ-15% מנכי צה"ל הם נפגעי פוסט טראומה. חיילים רבים נחשפים למראות קשים במהלך שירותם הצבאי, בין אם במסגרת העבודה השוטפת ובין אם בפעילות מבצעית, אשר לעתים מצלקים את נפשם לצמיתות.

בשל התסמינים המאפיינים אותה, נפגעי פוסט טראומה לרוב מתקשים לנהל אורח חיים נורמטיבי. לכן, הם זכאים לתבוע מהביטוח הלאומי קצבת נכות, בהתאם לדרגת הנכות שתקבע להם וועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי.

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] מאפשר למי שלקה בפוסט טראומה בעקבות שירותו הצבאי, לתבוע פיצויים מאגף השיקום במשרד הבטחון. הזכאות לתבוע מכוח החוק מוקנית לכל חייל משוחרר מצה"ל, וכן על כל מי ששירת במערכת הבטחון: שוטרים, מג"ב, עובדי שב"כ, עובדי מוסד, עובדי משרד הבטחון וכו'. עם זאת, חשוב לדעת כי בחירה במסלול תביעה מול משרד הבטחון חוסמת את התובע מלתבוע קצבת נכים מהביטוח הלאומי, שכן החוק אוסר על כפל פיצויים.

 

תביעות מול משרד הבטחון

הנפגע מגיש טופס תביעה לקצין התגמולים הממונה על אזור מגוריו בו הוא מפרט טענותיו ומציג חוות דעת רפואית התומכת בהן. אם קצין התגמולים הבוחן את התביעה השתכנע כי התקיימה דרישת הקשר הסיבתי כפי שנדרש בחוק, התביעה תתקבל. לצורך החלטתו רשאי הקצין להפנות את התובע לבדיקה אצל רופא מומחה מטעם משרד הבטחון אשר יציג חוות דעת נוספת בעניין.

הקושי המרכזי בתביעות פוסט טראומה הוא הוכחת הקשר הסיבתי בין התסמינים והמגבלות של התובע, המופיעים לעתים זמן רב לאחר השחרור, לבין האירוע הטראומטי במהלך השירות. עם זאת, ההיבט המקל בתביעות פוסט טראומה הוא החרגתן לעניין ההתיישנות – בעוד הכלל אומר כי ניתן להגיש תביעה נגד משרד הבטחון רק עד 3 שנים מיום השחרור, על תביעות בגין נזק נפשי לא חלה התיישנות.

 

זכויות נפגעי פוסט טראומה שתביעתם התקבלה

אם התביעה נדחית, הנפגע רשאי לערער על החלטת קצין התגמולים לבית משפט השלום תוך 30 ימים. היה והחליט קצין התגמולים לקבל את התביעה, יופנה התובע לוועדה רפואית מדרג ראשון (וועדה מחוזית) לצורך קביעת אחוזי נכות. הוועדה המחוזית קובעת את דרגת הנכות בכל מקרה לגופו, בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש”ל-1969. להלן מדרג אחוזי הנכות כפי שקבוע בחוק:

 • 9-1% נכות: אין זכאות לפיצוי או להטבות אחרות, אלא רק להכרה רשמית כנכה צה"ל.
 • 10%-19% נכות: זכאות למענק חד פעמי ממשרד הבטחון. מי שהגיש תביעתו לפני ה-1.1.1996 יהיה זכאי גם לקצבה חודשית.
 • 20% נכות ומעלה: זכאות לקצבה חודשית ממשרד הבטחון ולהטבות נוספות.

השגות בעניין קביעת אחוזי נכות

אם הנפגע אינו מסכים להחלטת הוועדה המחוזית לעניין דרגת הנכות שנקבעה לו, הוא רשאי להגיש ערעור תוך 45 ימים לוועדה רפואית מדרג שני, המכונה וועדה רפואית עליונה. בערעור יהיה עליו לשכנע את חברי הוועדה מדוע החלטת הוועדה המחוזית שגויה ואינה משקפת את חומרת מצבו האמיתית. לחיזוק הטענה, מומלץ להציג בחוות דעת רפואית התומכת בעמדת המערער. על החלטות הוועדה הרפואית העליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.

בנוסף, נכי צה"ל רשאים בכל עת להגיש תביעה נוספת למשרד הבטחון בגין החמרת מצב. בתביעה זו יידרשו להוכיח התובעים כי חלה התדרדרות במצבם הרפואי המצריכה העלאת אחוזי הנכות שנקבעו להם. התובע יופיע בפני וועדה רפואית שתבדוק את טענותיו, אך בסמכותה גם לפתוח את תביעתו המקורית לדיון מחודש, ואם תמצא לנכון, אף לשלול ממנו את הנכות שכבר הוכרה לו.

 

נכים בשיעור 10-19%

מי שקבעה הוועדה המחוזית את נכותו בשיעור 10-19% זכאי למענק פעמי ממשרד הבטחון. המענק הינו צמוד למדד ועל כן מתעדכן מעת לעת. גובה התשלומים המשוער מפורט בטבלה שלהלן:

אחוזי נכות גובה המענק החד פעמי בש"ח
10% 44,900
11% 57,200
12% 70,900
13% 83,800
14% 96,700
15% 109,200
16% 123,100
17% 136,500
18% 150,500
19% 170,000

נכים בשיעור 20% ומעלה

נכי צה"ל שהוכרה נכותם בשיעור הגבוה מ-20%, וכן מי שנכותם בין 10-19% אך הגישו תביעתם לפני ה-1.1.1996, זכאים למגוון טיפולים והטבות על חשבון משרד הבטחון. גובה הקצבה החודשית צמוד למדד ועל כן מתעדכן מעת לעת. להלן פירוט גובה התשלומים המשוער:

אחוזי נכות גובה הקצבה החודשית בש"ח
10% 470
20% 800
30% 1200
40% 1700
50% 2000
60% 2500
70% 3000
80% 3300
90% 3800
100% 4200

בנוסף על הקצבה החודשית, זכאים נכי צה"ל בשיעור 20% ומעלה לשירותים הבאים:

 • קבלת טיפול רפואי ותרופתי.
 • הנחה בתשלומי מס הכנסה בהתאם לשיעור הנכות (נכים בשיעור 100% זכאים לפטור מלא ממס הכנסה).
 • סיוע במימון לימודים אקדמיים.
 • סיוע במימון הקמת עסק.
 • סיוע במימון לימודים וצהרונים לילדים.
 • הנחה על שימוש בתחבורה ציבורית.

סיכום

התמודדות עם הפרעת דחק פוסט טראומטית אינה פשוטה, ובעלת השלכות רחבות על חיי הנפגע וסביבתו הקרובה. עם זאת, מדובר בפגיעה ברת פיצוי באמצעות הגשת תביעה למשרד הבטחון. מדובר בהליך מורכב, בעל משמעויות רבות שחשוב להכיר:

 • בתביעות פוסט טראומה לא חל כלל התיישנות הרגיל, המתיר להגיש תביעה עד 3 שנים מיום השחרור.
 • הגשת תביעה להחמרת מצב חושפת את התובע לבחינה מחודשת של הנכויות שכבר נקבעו לו. אי לכך, יש לקחת בחשבון את הסיכון לשלילת הפיצויים הקיימים.
 • לא ניתן לקבל כפל פיצוי. בחירה בניהול תביעה מול משרד הבטחון שוללת את הזכות לקבלת פיצוי מביטוח לאומי או מגוף אחר בעבור אותו נזק.

עם הופעת תסמינים המעוררים חשד להפרעה פוסט טראומטית, מומלץ לגשת מיד לטיפול של גורם מקצועי, ובמקביל להיוועץ בעורך דין מומחה בתביעות מסוג זה. ליווי של גורם משפטי, בעל נסיון והיכרות עם המערכת, יוכל לסייע לכם בניהול התביעה באופן המיטבי עבורכם.

 

למידע נוסף ובדיקת זכאות הגשת תביעה מול משרד הביטחון: https://grinberglaw.com

גבר עם בעיה נפשית

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עורך דין צבאי
פטיש
פטור אי התאמה לצה"ל

לפני הגיוס לצה"ל מתבצעות מגוון בדיקות כדי לבדוק את התאמת הנבדק לשירות בטחוני, לאחר זמן מה מהבדיקות הנבדק מקבל