כמה מזונות צריך לשלם אחרי גירושין?

אחד הנושאים הכי מוכרים בנוגע לתהליכי גירושין – הוא עניין המזונות.
אחד השלבים המוקדמים אצל בעל או אישה השוקלים תהליך גירושין, הוא בדיקת עניין תשלומי המזונות, ע"מ לראות כמה הם צפויים לקבל או לשלם, בהתחשב בילדים המשותפים.

 

אפשר גם להחליט יחד!

ראשית חשוב לומר, שהורים אשר בוחרים בתהליך משותף של גישור או הסכם גירושין, יוכלו לקבוע יחד את סכומי המזונות שישולמו, ויש אפילו אופציה לפתיחת חשבון בנק משותף לטובת העניין.
במצב כזה, אין צורך לעבוד עם חוקי הדין הדתי במדינת ישראל, ובית המשפט, סביר מאוד להניח שיאשר את ההסכם ללא בעיה, כל עוד הוא בא לטובת הילדים.

 

קביעת דמי מזונות ע"פ חוק

כשמדובר בקביעת גובה סכום תשלומי מזונות – אין מדובר בנוסחה קבועה וחד משמעית. תשלום המזונות ייקבע ע"י פרמטרים שונים, ובהתאם לגוף שבו מתנהלת הבקשה או התביעה לדמי המזונות. קופות גמל שלוקחות בחשבון גם את תיקון חוק 190 נכנסות גם הן לחישוב.
כמה פרמטרים עיקריים שעל פיהם יקבע גובה דמי המזונות:

גיל הילדים: תהיה התחשבות בגיל הילדים המשותפים לטובת קביעת גובה דמי המזונות.
ישנה חלוקה לקבוצות גיל של הילדים, עד גיל 6, בין גיל 6 לגיל 15, בין גיל 15-18, ולעתים יש התייחסות עד גיל 21 בילדים המשרתים בצבא או בשירות הלאומי.

צרכי הילדים: מבדילים בין מזונות הכרחיים לילדים, ובין מזונות הנחשבים למותרות. וכאן תהיה התחשבות גם בדין האישי ובתנאים של כל הורה.

הכנסת ההורים: רכיב חשוב, המדבר לא רק על גובה הכנסת ההורים, אלא גם על היתרה שנשארת בידו לצורך מחייתו. תהיה התחשבות פה גם במיצוי פוטנציאל ההשתכרות, ולאו דווקא רק הסתכלות יבשה על המצב הכלכלי הנוכחי.

הסדרי משמורות: פרמטר המתחשב בזמנים שבהם שוהים הילדים אצל כל אחד מההורים, וע"פ כך – חישוב דמי המזונות שצריכים להיות משולמים.

תשלום מזונות

רוצים בכל זאת מספר או כלל אצבע?

אז אפשר לומר בהערכה גסה, שמזונות מינימליים עבור קטין בישראל נעים בין 1300-1400 ₪ לחודש, לא כולל חינוך ומדור. מדור – ביטוי לצרכי מגוריו של הקטין, למשל השתתפות בתשלום שכירות ע"פ אחוזים הקבועים מראש בדין.

 

מגמת השוויון המגדרי

בימינו בתי המשפט לוקחים בחשבון גם את התמורות המשמעויות שחלו במשק מבחינה מגדרית.
שהרי, בימינו חלק מהנשים מפתחות קריירות משגשגות המאפשרות להן יכולת השתכרות שווה או אף גבוהה מבעלן, ומצד שני – גורמות להפחתת יכולתן להיעדר מהעבודה, ולכן מאפשרות להן זמן מוגבל עם ילדיהן.
מצב זה יוצר מגמת שוויון אצל זוגות רבים וכך גם ייטען עורך דין גירושין לטובת אב שמשתכר פחות, מבחינת חלוקת זמן ומבחינה כלכלית, ולכן מן הראוי שתביא איתה גם הסתכלות שונה בכל הנוגע לתשלום דמי מזונות, כמו גם עניינים נוספים הקשורים לתהליכי הגירושים.

מגמת שוויון זו לוקחת חלק משמעותי יותר ויותר בדיני בית המשפט בענייני מזונות, ואלו מוצאים לנכון להתחשב בה בהחלטותיהם, כשהדבר נדון ומגיע לעניין תשלום דמי המזונות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram