נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.

מהן הזכויות של עובדת בהריון

ספרים ופטיש

נשים רבות מבולבלות לגביי זכויות התעסוקה שלהן בזמן ההריון, סוגייה זו מעסיקה רבות זוגות צעירים המתכננים הריון וגם כמובן מעסיקים שלעיתים עומדים מול "בעיה".

אין ספק שזוהי אחת הסוגיות הרגישות בתוך דיני עבודה מול השינויים המגדריים שמתרחשים בעולמינו. ננסה לעשות סדר בעניין.

 

דיווח והגדרות בחוק

אישה שמגיעה לחודש החמישי בהריון מחויבת להודיע על כך למעסיקה על מנת שתוכל לממש את זכויותיה, הזכויות יכנסו לתוקף מהחודש החמישי להריון. מעסיקים רבים מצפים מנשים שמועסקות אצלם שידווחו עוד קודם על כך על מנת שיוכלו להתכונן לקראת השינויים אך הקבוע בחוק הוא דיווח בחודש החמישי. ישנן הגבלות העסקה מסוימות עבור אישה בזמן הריון ועובדת שתבחין כי המעסיק פוגע בזכויות שלה תוכל להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה ולהגיש תלונה.

 

הגבלות העסקה שונות 

העסקה בשעות נוספות או בימי מנוחה 

אין להעסיק עובדת בהריון מעבר לחודש החמישי בשעות נוספות מעבר ליום העבודה המלא או שבוע העבודה המלא פרט למקרים בהם העובדת הסכימה לכך בכתב, מסרה אישור רפואי של רופא מומחי כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות אלו ושההעסקה תתבצע תחת התנאים המפורטים באותו האישור הרפואי.

 

העסקה בעבודת לילה 

עובדת שלא מעוניינת לעבוד בעבודת לילה בזמן ההיריון תמסור למעסיקה הודעה בכתב כי אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה שמוגדרת שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 ל 6:00 ובכך תוכל לממש את זכותה.

 

הגבלת חשיפה לקרינה מייננת 

עובדת שעשויה להיחשף תוך כדי ביצוע ותנאי עבודתה לקרינה מייננת העולה על 5 מיליסיברט לשנה תחויב להודיע למעסיקה על ההיריון במועד סמוך ככל האפשר לגילויה (בשונה מהקבוע בחוק על עבודות שלא חושפות לקרינה זו). מהרגע שהעובדת מודיעה על הריונה ועד לסיום ההיריון החשיפה לקרינה תהיה בהתאם לערכים שנקבעו בתקנות.

 

איסור על העסקה בעבודות מסוכנות 

בתקנות עבודת נשים מפורטים תנאים נוספים בהם על עובדת בהריון להודיע על כך למעסיקה תוך 10 ימים מיום גילוי ההיריון ועל המעסיק לפעול על פי ההנחיות שמגנות על העובדת ועל ההריון.

 

חופשה ללא תשלום

עובדת בהריון תהיה רשאית לצאת לחל"ת במקרה בו נמסרה בכתב אישור רפואי שמשאר כי סוג העבודה, מיקומה או אופן ביצועה מסכנים את העובר או את העובדת ההריונית.

 

גמלה לשמירת הריון

עובדת תהיה זכאית לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי בקיום שני התנאים – העובדת נעדרת מהעבודה לפחות ל 30 ימים מפני סכנה שסביבת העבודה מהווה לה או אם המעסיק לא מצא לעובדת עבודה חלופית שתוכל לבצע.

 

לסיכום

אלו רק חלק קטן מהזכויות שמגיעות לנשים בהריון, שמירת הריון, חופשת לידה ועוד… עבור המעסיקים – שימו לב שהינכם נוהגים בסבלנות ורגישות כלפיי הסוגייה תוך כדי הקפדה על התקנות בחוק ולא פחות מהם או יותר מהם.

סמל משפטי

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין