עבירות מין

הגשת כתב אישום בעבירות מין

בעבירות מין, כמו בכל עבירה פלילית אחרת, הישות שמגישה את התביעה היא מדינת ישראל באמצעות פרקליטות המחוז בו בוצעה העבירה. בעבירות מין, בניגוד לעבירות אחרות