עבירות מין

הטרדה מינית של רופא

ניגשת לטיפול ועברת הטרדה מינית של רופא במקום? יש לך חשד שעברת בדיקה בעלת אופי מיני? למי מתלוננים? והאם הרופא יקבל את עונשו? עם קבלתם

הגשת כתב אישום בעבירות מין

בעבירות מין, כמו בכל עבירה פלילית אחרת, הישות שמגישה את התביעה היא מדינת ישראל באמצעות פרקליטות המחוז בו בוצעה העבירה. בעבירות מין, בניגוד לעבירות אחרות