עורך דין דיני עבודה

איך אפשר לקבוע אפליה בעבודה

חוקי העבודה קובעים שאין להפלות עובדים בעת קבלתם לעבודה – בשכר, בתנאים שלהם ובסיום יחסי עובד מעביד. כל אפליה על רקע דת, גזע ומין, פיטורין