פשיטת רגל

צו הפטר: כל המידע

צו הפטר נועד לסייע לאלו שהגיעו לחדלות פירעון. בעזרתו הם זוכים בפטור מהחובות שהיו להם עד אותו רגע וכך הם יכולים להתחיל דף חדש מבחינה