נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.

רכישת קרקעות בזול – מה כדאי לבדוק לפני הרכישה

קניית דירה

רכישת קרקע היא עסקה הנושאת בחובה הזדמנות גדולה לצד סיכון גדול לא פחות, היות שהיא כרוכה בהוצאה כספית גדולה הכוללת פעמים רבות נטילת

הלוואה מסוג משכנתא ושעבוד הקרקע לטובת הגורם המלווה.

מסיבה זו, על מנת שלא ליפול קורבן לעסקה כושלת או להיקשר בעסקה שעשויה לגרור הוצאות והידיינויות משפטיות מכבידות, רצוי לערוך מספר בדיקות

שביצוען קריטי במהלך הליך הרכישה. 

 

הגורמים המשפיעים על ערך הקרקע

מחיר הקרקע אמור לשקף לא רק את שטחה, אלא את הפוטנציאל הגלום בה. מדידת הפוטנציאל הגלום בקרקע תלוי בייעוד שלה ובאפשרויות הבנייה הגלומות בה כפי שמתירות רשויות התכנון, מצבה התכנוני בפועל ומצבה המשפטי בכל הקשור לשעבודים ואופי הבעלויות הרשומים על הקרקע. מסיבה זו, בחינת הקרקע דורשת ביצוע מחקר עומק על ידי עורך דין מקרקעין בירושלים.

 

בחינה עמוקה של המצב התכנוני

הליך בחינת הקרקע בהיבט התכנוני, דורש בדיקה של תוכנית הבניין הקיימת ביחס לקרקע הנבדקת, אשר ממנה ניתן ללמוד על הגבלות הבנייה בה. כך למשל, קרקע מסוימת עשויה להיות מיועדת למגורים בלבד וללא אפשרות לשימוש בה לצרכי מספר, ואילו לקרקע אחרת עשויים להיות מספר היתרי שימוש.

היכולת להפיק רווח מהקרקע על ידי השכרתה למגורים או למסחר היא בעלת משמעות כלכלית משמעותית, ומשכך צריכה לבוא לידי ביטוי במחיר הקרקע. מסיבה זו, קניית קרקע זולה רק בשל מחירה האטרקטיבי, עשויה להותיר את הקונה עם קרקע בעלת טווח שימושים דל שאינו מאפשר לקונה להחזיר את השקעתו בצורה אפקטיבית.

 

בחינה עמוקה של המצב המשפטי

סוגיה נוספת שעשויה להשפיע על הקרקע אותה יש לבחון בכל עסקת רכישה, וביתר שאת בעת רכישת קרקע הנחזית להיות זולה במיוחד, הוא המצב המשפטי שלה. הקרקע המבוקשת עשויה להיות נתונה לשעבוד או להכיל הערות אזהרה לטובת גורמים מסוימים, ובכך לעורר בעיות אשר ישפיעו על אפשרות העברת הבעלות בקרקע לטובת הקונה.

 

רכישת מגרש בעל ייעוד שאינו למגורים

לעיתים, עשוי מגרש זול להיות בעל פוטנציאל עתידי לשינוי ייעוד אשר עשוי להעלות את ערכו.  כך לדוגמה, ייתכן כי קרקע בעלת ייעוד שימוש לחקלאות בלבד, שהינה זולה מקרקע בה ניתן לבנות דירות מגורים או מבני מסחר, עשויה ליהנות משינוי ייעוד עתידי שיגביר את הרווח שניתן להפיק ממנה. עם זאת, רצוי כי המחיר בהווה יגלם את הסיכוי והסיכון הריאליים לקרות שינוי מעין זה.

 

רכישת קרקע בזול – לעשות זאת בצורה נבונה

רכישת קרקעות היא משימה שמחייבת ליווי על ידי גורם מקצועי בעל הכשרה בתחום דיני המקרקעין, אשר מנוסה בליווי קונים החפצים ברכישת קרקעות בזול. זאת, על מנת לבצע בדיקות עומק יסודיות באשר למצבה התכנוני והמשפטי של הקרקע המבוקשת, ועל ידי כך לשקף בפני המוכר את מידת ההתאמה בין המחיר המבוקש האטרקטיבי לכאורה, לפוטנציאל הקרקע בפועל.

סגירת עסקה

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין
ספרים ופטיש
מהן הזכויות של עובדת בהריון

נשים רבות מבולבלות לגביי זכויות התעסוקה שלהן בזמן ההריון, סוגייה זו מעסיקה רבות זוגות צעירים המתכננים הריון וגם כמובן